Verkstadsutrustning

 

Vi säljer och installerar allt för verkstäder och industrier.

 

Till exempel:

 

- Utsugsarmar.

- Fläktar.

- Lyftbord.

- Avskärmning och ljuddämpning.

- Mediaupprullare, vatten, luft etc.

- Ässjor

- Rullbanor

mm.